Optio – ger dig professionell hjälp

Optio är ett företag som arbetar professionellt med godman- och förvaltarskap. Idag hjälper vi kommuner runt om i hela Sverige genom att åta oss godman- och förvaltaruppdrag, som en lekman av olika anledningar inte kan åta sig. Optio erbjuder professionella ställföreträdare, vilka har experter till hands för att på bästa möjliga sätt se till att de personer i behov av god man och förvaltare får den hjälp de har rätt till. Professionell hjälp!

Optio har idag rekryterats till uppdrag i fler än 50 kommuner.